Seriál Lotus Notes: Pošta

Tento díl se zaměřuje na jeden ze základních kamenů aplikačního serveru Lotus Domino – poštovní služby. Popisuje, jak funguje posílání pošty (routování) a jak nastavit Domino pro příjem a odesílání pošty do Internetu.

Když se řekne pošta

Poštovní služby jsou nedílnou součástí služeb, které Lotus Domino server nabízí. Už v prvních verzích před dvaceti lety bylo možné posílat maily uvnitř organizace. Později se začaly organizace propojovat a mezi jednotlivými podnikovými doménami Lotus Notes vznikala první routovací pravidla, která umožnila posílat e-maily bezpečně po celém světě – a to ještě před nástupem Internetu! S postupným rozšiřováním a stále častějším využíváním Internetu se k němu začaly připojovat i domény Lotus Notes – Domino začalo plnit roli i SMTP serveru.
Když se tedy v kontextu Lotus Notes mluví o poště, administrátoři rozlišují, zdali se jedná o poštu notesovou, nativní, která umožňuje posílání mailů v rámci organizace a pošta vůbec neopustí firemní Domino serveru, nebo zda se jedná o klasickou internetovou poštu, kde je požadavkem, aby Domino umožnilo poslat mail kamkoliv do Internetu a stejně tak jej i z Internetu přijmout.
Notesová pošta je již po instalaci prvního Domino serveru ve firmě plně funkční – stačí jen vybrat příjemce a mail je ihned doručen. Internetová pošta se musí v Dominu nakonfigurovat a povolit. Není to obtížný úkon, jedná se hlavně o zadání poštovní domény a pravidel pro odesílání zpráv. Tento díl se zabývá oběma druhy pošty.

Součásti poštovní infrastruktury

Poštovní infrastruktura je rozdělena na část klientskou a serverovou. Na straně klienta se nachází program Lotus Notes obsluhovaný uživatelem, který přistupuje k Domino serveru. Na něm je uložena jeho poštovní databáze (zpravidla v adresáři mail a má jméno souboru má formát jnovak.nsf). V této databázi si čte svou přijatou poštu a současně z ní odesílá poštu ven.
Pokud uživatel poštu odesílá (a nyní je jedno, jestli dovnitř firmy nebo ven do Internetu), tato zpráva se uloží do systémové databáze mail.box na serveru. Jedná se o jakési překladiště, skrze které proudí všechny maily směřující dovnitř i ven. Databázi mail.box obsluhuje proces, který se jmenuje Router (můžete jej vidět v činnosti, když si na konzoli serveru napíšete „show tasks“). Proces Router prochází neustále řadu mailů v mail.box a příchozí poštu zařazuje do příslušných poštovních databází uživatelů, zatímco odchozí poštu předává na další servery (ať už to jsou další Domino servery nebo obecné SMTP servery v Internetu).

Pošta v Lotus Notes
 

Poznámka: Databáze mail.box má v ACL defaultní přístup nastaven na Depositor, což znamená, že každý do ní může psát, ale nikdo číst. Je to proto, aby si uživatelé nečetli cizí poštu, která čeká na odeslání. Pokud chce administrátor sledovat, co se v této databázi děje, je nutné, aby se přihlásil pod administračním účtem nebo své jméno zadal do ACL jako Editor.

Vnitrofiremní pošta

Vnitrofiremní poštou je myšlena nativní notesová pošta, kdy jsou maily posílány pouze mezi uživateli jedné notesové domény, případně několika notesových domén vzájemně propojených. Bylo již zmíněno, že notesová pošta je korektně nakonfigurována a spuštěna již po instalaci Lotus Domina. Pokud nebudete v konfiguraci nic měnit, ihned po instalaci jednoho Domino serveru a dvou uživatelských klientů si budete moci posílat poštu mezi nimi.
Pusťte si konzoli serveru a sledujte, že pošta je po odeslání do mail.box ihned doručena (procesem Router) do cílové poštovní databáze příjemce.

Internetová pošta

Chcete-li propojit firemní poštovní infrastrukturu Lotus Notes/Domino s vnějším světem, je třeba provést několik základních nastavení v Domino Directory (names.nsf). Nejdříve je třeba si uvědomit, že pro propojení s vnějším světem Internetu a SMTP je nutné nastavit oba dva směry: jeden pro odesílání pošty ven, druhý pro příjem pošty (tedy Domino slouží jako SMTP server).
Následně otevřete Domino Directory, přejděte do pohledu Cofiguration – Servers – Configurations. Podívejte se, jestli už máte založen konfigurační dokument pro váš server – pokud ne, založte jej (tlačítko Add Configuration a do políčka Group or Server name vyplňte jméno Domino serveru).

Pošta v Lotus Notes
 

Přejděte na záložku Router/SMTP a v podzáložce Basics nastavte druhé pole SMTP used when sending messages outside of the local internet domain na Enabled. Tím jste povolili Dominu, aby maily s internetovou adresou příjemce odesílalo do Internetu.

Pošta v Lotus Notes
 

Poznámka: V některých firmách je vyžadováno směrovat veškerou odchozí poštu skrze jeden centrální SMTP server (tzv. SMTP relay) umístěný v DMZ. Pokud je to i váš případ, zjistěte si adresu (doménové jméno nebo IP adresu) tohoto serveru a vyplňte ji do políčka Relay host for messages leaving the local internet domain. Na server uvedený v tomto políčku bude směrována veškerá pošta, kterou by Domino samo odeslalo do Internetu. Tento relay host je potom zodpovědný za směrování e-mailů na správné SMTP servery.

Pošta v Lotus Notes
 

Odesílání pošty do Internetu je nyní nastaveno, zbývá vám tedy nastavit Domino pro příjem SMTP pošty. Ještě než začnete, budete potřebovat zařídit jednu zásadní věc, která se netýká Domina: nastavit na primárním DNS serveru v zóně pro vaši internetovou doménu (v našich příkladech fiktivní space.cz) tzv. MX záznam, který ukazuje na SMTP servery přijímající poštu pro danou doménu. To mimo jiné implikuje, že Domino, které má sloužit jako SMTP server, musí být přístupné zvenčí, z veřejného Internetu (alespoň port 25).

Jestliže znáte internetovou doménu, pro kterou chcete přijímat poštu (např. space.cz), zaneste tuto informaci do Domino Directory. Jděte do pohledu Configuration – Messaging – Domains a zde vytvořte nový dokument (tlačítko Add Domain). Políčka vyplňte takto:
Záložka Basics: Domain type = Global Domain, Global domain name = Space Global (pojmenujte dle libosti), Global domain role = R5/R6/R7 Internet Domains or R4.x SMTP MTA, Use as default Global Domain = Yes.

Pošta v Lotus Notes
 

Záložka Restrictions: Domino domains and aliases = Space. (Toto pole musí být vyplněno a musí obsahovat přesné jméno Domino Domain, do které patří váš server. Jedná se vlastně o propojení notesové a internetové domény.)

Pošta v Lotus Notes
 

Záložka Conversions: Local primary Internet domain = space.cz, Alternate Internet domain aliases (sem můžete napsat další domény, pro které má Domino přijímat poštu, například space.com a space.eu), Internet address lookup = Enabled, Local part formed from = Common name, Domino domains included = None, Address format = Name and Address.

Pošta v Lotus Notes
 

Dokument uložte a zavřete. Právě jste nastavili základní pravidla pro příjem internetové pošty. Domino SMTP task bude přijímat pouze poštu pro @space.cz, ostatní bude odmítat. Pokud bude uživatel odesílat poštu do Internetu a nebude mít u sebe v Person dokumentu explicitně vyplněno pole Internet address, naformátuje Domino adresu odesílatele jako jmeno_prijmeni@space.cz.

Posledním krokem je povolení procesu SMTP v Domino serveru. Otevřete pohled Configuration – Servers – All Servers Documents a potom zeditujte příslušný Server dokument. Na první záložce Basics v pravém sloupci změňte pole SMTP listener task na Enabled.

Pošta v Lotus Notes
 

Vše uložte a restartujte Domino server. Napište na konzoli příkaz show tasks a uvidíte, že SMTP listener je mezi spuštěnými procesy a poslouchá na defaultním portu 25.

Pošta v Lotus Notes
 

Zkuste si odeslat e-mail do Internetu a sledujte konzoli, zdali se skutečně odeslal. Pokud jste správně nastavili DNS záznam, zkuste si rovněž přijmout poštu z Internetu.

Pošta v Lotus Notes
 

Domino router je inteligentní a zvládne standardně přijmout a zpracovat příchozí maily pro Jana Nováka, které mají adresu příjemce jan_novak@space.cz, jan.novak@space.cz, novak@space.cz, jnovak@space.cz. Poslední příklad (jnovak) používá short name uživatele (je uvedeno v jeho Person dokumentu).

POP3 a IMAP

V předchozích odstavcích jste nastavili Lotus Domino tak, že plní roli SMTP serveru. Může ovšem zastávat i další role – fungovat jako POP3 nebo IMAP server a tím umožnit uživatelům, aby si svou poštu stahovali do libovolných poštovních klientů, kteří tyto protokoly podporují.
V obou případech stačí příslušný proces spustit skrze konzoli serveru (příkazy load pop3 a load imap) nebo je spouštět automaticky vždy po startu serveru (v notes.ini přidat do řádku ServerTasks jména procesů pop3 a imap).
Pro přístup ke své poštovní schránce použije potom uživatel své unikátní jméno (jan novak, novak nebo jnovak) a internetové heslo (to, které se nastavuje v Person documentu). Pokud bude uživatel přistupovat k poště přes POP3 protokol, není nutno dělat žádné změny v jeho poštovní databázi. Pokud by chtěl využívat IMAP, je nutno provést nad souborem jeho poštovní databáze operace: load convert -e mail/jnovak.nsf a load convert -h mail/jnovak.nsf.

Shrnutí

V tomto dílu byly popsány základní předpoklady pro spuštění a provozování poštovních služeb v Lotus Notes – a to jak čistě notesovská interní pošta, tak i propojení s veřejným Internetem. Jedná se o úkony, které správce serveru nastavuje v téměř každé Domino infrastruktuře.
Bylo také uvedeno, jak nastavit Domino, aby sloužilo jako SMTP, POP3 a IMAP server.

Předchozí: Lotus Connections - Activites: workshop
Následující: Seminář Lotus Connections - Activities