Lotus Notes Traveler 8.5.1 - Příručka uživatele

Lotus Traveler

1. kapitola - Úvod

IBM Lotus Notes Traveler (dale jen Traveler) je sada produktů, která umožňuje synchronizaci dat mezi Lotus Notes a mobilním zařízením (telefonem nebo MDA/PDA). Synchronizace probíhá "vzduchem", tedy nejčastěji přes GPRS/EDGE nebo WiFi. Pomocí Traveleru lze synchronizovat poštu, kalendář, kontakty a poznámky. Na straně mobilního zařízení se data ukládají do příslušných programů (poštovní klient, kalendář, správce kontaktů) - Traveler nemá vlastní programy na čtení pošty či kalendáře, využívá ty, které v mobilním zařízení již jsou.

Traveler se skládá ze dvou částí:

  • Traveler klient - instaluje se na mobilní zařízení a stará se o spojení se serverem
  • Traveler server - běží na Lotus Domino serveru ve vaší společnosti, skrze který se dostává k datům ve vaší poštovní databázi. Ty potom přenáší do mobilního zařízení.

Tato příručka se věnuje pouze části uživetelské, nezabývá se instalací a konfigurací serverové části Traveleru.

2. kapitola - Instalace klienta

V této kapitole popíšeme, jak si klienta Traveleru nainstalujete do svého mobilu. Popisujeme práci s mobilem využívajícím Symbian S60, pořízené obrazovky jsou z mobilního telefonu Nokia E52. Co budete potřebovat?

Předtím, než začnete instalovat Traveler do mobilu si zkontrolujte, zda máte vše potřebné:

  • Mobilní telefon podporující Symbian S60 3. nebo 5. edice (alternativně též zařízení s Windows Mobile či Apple iPhone)
  • Tarif umožňující paušální připojení k Internetu - jinak by průběžný přenos dat byl příliš nákladný. Lze se též k Internetu připojit prostřednictvím WiFi (tento způsob připojení je použit i při tvorbě této příručky).
  • Dosažitelnost vašeho firemního Traveler serveru z mobilu. Pokud je tento server přístupný přímo z veřejného Internetu, je toto splněno. Pokud je skryt za firewallem uvnitř podnikové sítě a přístupý pouze přes VPN (Virtual Private Network), musíte mít v mobilu příslušného VPN klienta. Instalace a zprovoznění VPN klienta není součástí tohoto návodu.
  • Jméno a heslo pro přístup k vaši poště přes Internet. Pokud je neznáte, sdělí je vám váš firemní správce Lotus Notes. Zpravidla je přihlašovací jméno ve formátu "jan novak", "jnovak" nebo "novak".
  • Webovou adresu firemního Traveler serveru (například http://traveler.firma.cz). Získáte ji také od firemního správce Lotus Notes.

Pozor! Před započetím samotné instalace je důrazně doporučeno provést zálohu mobilního telefonu prostřednictvím příslušné aplikace např. Nokia PC Suite. V případě že neprovedete tuto zálohu, může dojít v závislosti na typu zvolené synchronizace k nenávratnému smazání některých položek (kalendářové schůzky, kontakty). Pokud nevíte jak zálohu provést, nepokračujte raději v instalaci.

Instalace klienta do mobilního telefonu

Nejjednodušším způsobem instalace klienta je stažení instalačního souboru (.sis v případě Symbianu) přímo z Traveler serveru. Otevřete webový prohlížeč v mobilu a zadejte adresu adresu Traveler serveru.

Načte se úvodní obrazovka umožňující stažení instalačního souboru Lotus Traveler. Pro mobilní zařízení Nokia vybereme ve spodní části položku Nokia Series 60 3rd Edition (to je verze Symbianu, kterou má Nokia E52).

Lotus Traveler
Lotus Traveler
 

Potvrdíme stažení souboru a tím započne stahování. Indikátor zobrazuje průběh stažení, doba stahování se může lišit v závislosti na typu použitého připojení.

Lotus Traveler
 

Po úspěšném stažení je možné zahájit samotnou instalaci Traveleru do mobilního telefonu.

Lotus Traveler
Lotus Traveler
 
Lotus Traveler
 

Po ukončení instalace je třeba provést konfiguraci aplikace Traveler, jak je popsáno v další kapitole.

Lotus Traveler
 

3. Kapitola 3 - Základní konfigurace Traveleru

Konfigurace Traveleru probíhá v několika krocích. Nejprve je třeba zadat uživatelské jméno, heslo a adresu Traveler serveru kam se má aplikace připojit. Po zadání údajů pro ověření klikneme na tlačítko Další.

Lotus Traveler
Lotus Traveler
 
Lotus Traveler
 

Pokud jsme údaje zadali správně proběhne ověření uživatele a zaregistrování mobilního telefonu na Traveler serveru. V případě, že registrace nedoběhne úspěšně, zkontrolujte znovu, zda jsou údaje zadány správně, případně kontaktujte firemního administrátora Lotus Notes.

Po úspěšném ověření je možné provést samotnou konfiguraci zařízení. U jednotlivých položek (Email, Kalendář, Kontakty, Poznámky) je třeba nastavit zda mají být synchronizovány. Defaultně je nastaveno synchronizovat vše.

Lotus Traveler
 

Pozor! Aktivace synchronizace Kalendáře a Kontaktů způsobí smazání všech položek v mobilním telefonu (kalendářové schůzky, kontakty).

Následuje okno potvrzují úspěšnou konfiguraci a je automaticky zahájena prvotní synchronizace se serverem. Po dokončení klikněte na tlačítko Hotovo.

Lotus Traveler
Lotus Traveler
 

Nyní se přesuňte do aplikace pro čtení pošty a zpáv, uvidíte tam novou položku "Lotus Traveler". Otevřte ji a zobrazí se seznam složek s poštou. Jděte do složky Přijaté.

Lotus Traveler
Lotus Traveler
 

Uvidíte seznam všech stažených e-mailů ve formátu: od koho - předmět - datum. Tlačítkem otevřít zobrazíte obsah e-mailu. Některé mobilní telefony umožňují měnit orientaci displeje - na výšku či na šířku. Zkuste, v jaké orientaci disleje se vám e-maily budou číst lépe.

Lotus Traveler
Lotus Traveler
 
Lotus Traveler
 

Na přijatý e-mail můžete jednoduše odpovědět - zvolíte Reply (Odpovědět) v pohledu s e-maily nebo při otevřeném e-mailu. Automaticky se doplní příjemce zprávy a zkopíruje obsah, na který reagujete, a vy můžete napsat odpověď.

Lotus Traveler
Lotus Traveler
 

E-mail odešlete pomocí příkazu Volby - Send (Odeslat).

Lotus Traveler
 

Aplikace Lotus Travel běží na pozadí ve vašem telefonu a stará se další synchornizaci. Aplikaci Traveler najdete v sekci Aplikace mobilního telefonu. Po jejím otevření uvidíte aktuální stav.

Lotus Traveler
Lotus Traveler
 

Tip: Pokud si v nastavení svého telefonu zapnete zobrazování nových e-mailů na domovské obrazovce ("pohotovostní režim"), uvidíte počet nových mailů stažených pomocí Traveleru.

Lotus Traveler
 

Na stejném místě v nastevení můžete zapnout i zobrazování aktuálních kalendářových položek na domovské obrazovce.
U Nokia E52 se to nastavuje pomocí Ovládací panel - Režimy - Aplikace dom. obrazovky a Režimy - Oznámení el. pošty (tady můžete nastavit, který poštovní účet chcete na domovské stránce zobrazovat a v jakém tvaru: jenom počet e-mailů nebo i náhled na ně).

Lotus Traveler
Lotus Traveler
 
Lotus Traveler
Lotus Traveler
 

Předchozí: Seriál Lotus Notes: ACL (1.)
Následující: Instalace Lotus Notes 8.5.1