Článek: Lotus Notes - novinky v sedmé verzi

...vyšlo v zářijovém Connectu


Když byla v roce 1989 uvedena první verze Lotus Notes, přinesla na tu dobu řadu revolučních novinek a položila základy pro novou kategorii software - tzv. groupware. Podpora práce v týmu, sdílení informací, poštovní a kalendářové služby, vysoká úroveň bezpečnosti či možnost práce s dokumenty v režimu off-line. To vše způsobilo rozšíření Lotus Notes do menších firem i korporátních společností. Nyní je používá kolem 120 milionu uživatelů po celém světě.

Od prvních verzí uplynulo necelých 20 let a produkt prošel řadou vylepšení. Od druhé poloviny roku 2005 je k dispozici verze sedm serveru Lotus Domino a klienta Lotus Notes. Na jaře tohoto roku byly uvedeny na náš trh i české lokalizace těchto produktů. V tomto článku se soustředíme na změny, které poslední verze Lotus Notes a Lotus Domino 7.0 přinášejí uživatelům, správcům i vývojářům. Nakonec zmíníme také novinky, které se chystají v blízké době.


Uživatelské rozhraní

Změny v uživatelském rozhraní jsou patrné u každé nové verze již na první pohled. V případě Lotus Notes 7.0 byl vylepšen jak samotný klientský program, tak i základní aplikace.

V klientu Lotus Notes 7.0 tak přibyla možnost uložit při ukončení programu stav otevřených dokumentů a databází. Při příštím spuštění pak bude vše ve stavu, v jakém jsme Lotus Notes opouštěli.

Nová verze také pomáhá chránit vaše rozpracované dokumenty. U databází, které tuto vlastnost (tzv. AutoSave) využívají, se ve stanovaných intervalech ukládá obsah editovaných dokumentů na disk, do dočasného úložiště. Pokud se během práce s takovou databází klient Lotus Notes nečekaně ukončí, nejsou data ztracena. Při následném spuštění klienta se automaticky otevře dialogové okno, které nabídne dokumenty z dočasného úložiště k obnově. Ani v tomto případě se není třeba obávat, že by Lotus Notes slevily něco ze své bezpečnosti: pokud se na jednom počítači střídá více uživatelů, každý z nich používá své vlastní dočasné úložiště (což je vlastně databáze Notes), které je šifrováno, a k dokumentům má přístup pouze daný uživatel.


Řadu vylepšení přináší nová šablona poštovní databáze, týkají se práce s poštou, kalendářem a úkoly. Zajímavou a velice užitečnou pomůckou je vizuální indikace toho, jak moc je e-mail určen přímo vám, jak moc je osobní. Poznáte to podle barvy značky v pohledu databáze. Pokud je celá modrá, jste jediným příjemcem uvedeným v poli "Komu", a tedy se předpokládá, že e-mail je určen přímo vám, a můžete se rozhodnout, zda dáte e-mailu prioritu k vyřízení. Pokud je značka modrobílá, jste jeden z několika příjemců uvedených v poli "Komu" (přesný počet se dá nastavit), což znamená, že na mail může reagovat i někdo z ostatních příjemců, ne nutně pouze vy. Pokud je ale značka bílá, znamená to, že je buď příjemců v poli "Komu" více, nebo jste uveden v některém z polí "Kopie" či "Skrytá kopie", a jedná se tedy spíše o informativní e-mail, který pravděpodobně nevyžaduje vaši okamžitou reakci.

Novinkou je rovněž označení elektronicky podepsaného nebo šifrovaného e-mailu pomocí ikony ve stavovém řádku programu. Po kliknutí na ikonu se zobrazí podrobnosti o tom, komu a kým byl použitý digitální certifikát vydán.

Pokud je vaše e-mailová korespondence rozsáhlá, možná uvítáte možnost zobrazit si zprávy v pohledu hierarchicky, podle jednotlivých vláken komunikace. Vlákno, ke kterému zpráva patří, lze zobrazit i při čtení e-mailu.

 

Samozřejmostí je propojení poštovní databáze, ale nově i ostatních dodávaných šablon aplikací, s klientem Lotus Sametime (program pro instant messaging a webové konference), který je integrován přímo do Lotus Notes. Díky tomu můžeme jména uživatelů zobrazovat jako aktivní: podle ikonky před jménem se dá poznat, zda je uživatel on-line, a poklikáním na toto jméno s ním lze ihned zahájit rozhovor (chat).

V sedmičkové verzi Lotus Notes je navíc zabudovaný klient Sametime samostatný a není vázán na okno klienta Notes. Umožňuje také více druhů upozornění na příchod nové zprávy (přehrání zvuku, blikání minimalizovaného okna na liště nebo přímo otevření přijaté zprávy). Řada uživatelů jistě také uvítá možnost uložit si ukončený rozhovor (chat) do své poštovní databáze a později se k němu vrátit.


Zlepšila se i práce s rezervacemi zdrojů (Resource Reservations). Nový proces Rooms and Resource Manager byl navržen tak, aby nemohlo docházet ke dvěma současným rezervacím téhož prostředku. Vlastní rezervační databázi lze replikovat a podporuje cluster failover - pokud je jeden server přetížen nebo nedostupný, jeho práci převezme transparentně partnerský Domino server. Každý uživatel si může nastavit své preferované zdroje, které potom může rychleji zadávat do formulářů pro rezervaci.


Administrace systému

Z nových administračních nástrojů je nejvíce diskutován Lotus Domino Domain Monitoring (DDM). Pomocí něj můžete na jednom místě shromažďovat stav a události z jednotlivých serverů Domino, o které se staráte. Varování, které se objeví na některém ze serverů, umí DDM kategorizovat, určit pravděpodobnou příčinu a navrhnout řešení. Dále DDM zjistí, jestli se toto nebo podobná varování objevila i na jiných serverech, a nalezené reporty spolu prováže, takže administrátor ihned vidí, zda není nutný zásah většího rozsahu. Každý záznam je navíc označen vizuálním indikátorem podle priority, což dále usnadňuje orientaci.

Lotus Domino Domain Monitoring kontroluje servery pomocí propracovaného systému detektorů (probes), které lze konfigurovat a upravovat podle konkrétní situace. S nimi můžete hlídat poštovní služby, replikace databází, stav serverových procesů či například provádět pravidelný audit systémových nastavení v Domino Directory. DDM je již od začátku přednastaveno základní sadou pravidel, takže s jeho používáním můžete začít bez větších příprav. Postupně si budete pravidla upravovat a doplňovat vlastní.


Zajímají-li vás údaje o tom, kdo a jak přistupuje na vaše servery Lotus Domino, pak vám doporučuji vyzkoušet Activity Trends, které sbírají a uchovávají statistické údaje o tom, kdo, jakým způsobem a k jakým databázím na serveru přistupuje, a také systémová data, jako vytížení procesoru, disku či RAM. Umí je vyhodnotit a na základě minulých pozorování určit, jak by mohlo vypadat vytížení serveru v budoucnu - tedy například jak vypadá trend nárůstu velikosti databází, díky jemuž lze odhadnout, za jak dlouho přestane stačit současná disková kapacita. Zjistíte tak také, jak vypadá rozložení zátěže mezi vašimi servery, a zda by nebylo lepší přesunout pomocí Domino Change Monitoru často používané databáze na méně vytížené servery. Tento nástroj byl dříve součástí programu Tivoli Analyzer for Lotus Domino, nyní je již součástí administračního klienta Domino Administrator 7.0.

 

Zdokonalení se dočkaly také tzv. politiky (Policies) - pravidla, se kterými může administrátor řídit na dálku většinu nastavení, která se týkají uživatelů, včetně voleb v klientských programech Lotus Notes (bez toho, aby musel fyzicky uživatele navštívit). V poslední verzi přibyla možnost "zamknutí", tj. pokud administrátor nastaví v politice nějaký parametr jako zamčený (např. pravidlo pro archivaci poštovní databáze), nemohou jej uživatelé sami změnit. Nově přibyla možnost nastavovat parametry uživatelských poštovních schránek.

Ve spojení s politikami lze také výhodně využít Smart Upgrade, neboli automatickou aktualizaci klientských programů Lotus Notes. Ta byla ve verzi 7.0 zdokonalena: přidána podpora clusteru, zaslání notifikace administrátoru o provedení upgrade, nastavení maximální možné zátěže při stahování instalačních balíčků a další.

Pečlivému administrátoru, který případné občasné pády klientů Lotus Notes zaznamenává, prochází uložené výpisy paměti (dump) a hledá souvislosti, velmi usnadní jeho práci Automated Diagnostic Collection. Tento proces (poprvé byl zaveden ve verzi 6) zajistí to, že po prvním spuštění klienta Notes po jeho nečekaném ukončení se všechny potřebné informace automaticky odešlou na server, do centrální databáze Fault Report. Zde jsou tato hlášení uložena a zatříděna, administrátor s nimi může ručně pracovat a analyzovat je.

Od verze Lotus Domino 7.0 přichází ke slovu Fault Analyzer, serverový proces, který každý nový záznam o náhlém ukončení klienta Lotus Notes zachytí, analyzuje a porovná s předchozími záznamy, zda se důvody pro ukončení programu neobjevily již dříve. Proces rozlišuje úplnou i částečnou shodu (vyjádřenou v procentech) s některým z předchozích náhlých ukončení. Jednoduše tak poznáte, zda se jedná o výjimku nebo opakující se stav.


Vývoj aplikací

Lotus Notes jsou známy svou zpětnou kompatibilitou a podporou aplikací vytvořených pomocí starších verzí Domino Designera pro běh na starších verzích Domino serveru. I ve verzi 7.0 platí, že kvůli jejímu nasazení není nutno přepisovat všechny existující aplikace, které nyní používáte.

U sedmičkového Domino Designeru si ihned všimnete menších změn v uživatelském rozhraní: některé sloupce jsou pro úsporu místa označeny pouze ikonkou a ne textem, pamatuje se šířka u roztahovatelných sloupců či některá textová pole lze měnit přímo v pohledu.

Domino Designer 7.0 podporuje JVM 1.4.2 a zavádí možnost vzdáleně debugovat Java kód. Vývojář může vytvořit sdílený sloupec (shared column) a využívat jej potom ve více pohledech, čímž si ušetří práci nejen při počátečním vývoji, ale hlavně při následné údržbě a aktualizaci kódu.

Ve vývojářském klientu přibyl nový element sloužící k jednodušší práci s webservices, které lze psát v Javě nebo LotusScriptu. Server Lotus Domino potom slouží jako poskytovatel webových služeb, ke kterým přistupují konzumenti přes protokol "SOAP over HTTP".

Užitečnou novinkou je analýza běhu agentů (a také webservices) pomocí Agent Profileru. Po jeho zapnutí se začne v daném agentu kontrolovat počet volání a celkový čas běhu u jednotlivých metod. Pomůže nám to při hledání a odstraňování úzkých hrdel a celkové optimalizaci agentů.

 

Výkon a podpora platforem

Už od prvních verzí Lotus Notes platí, že serverovou i klientskou část lze instalovat na řadu platforem a operačních systémů. Podpora MS Windows je samozřejmá, v posledních letech se navíc stále intenzivněji zdokonalují verze pro Linux. Server Lotus Domino lze na Linux instalovat již řadu let a s každou další verzí serveru se zvyšuje výhodnost takové kombinace. Pro orientaci, o kolik je Lotus Domino 7 výkonnější než předchozí verze 6.5: na stejném HW zvládne Lotus Domino 7.0 obsloužit o 80 % více klientů Lotus Notes a o 50 % více klientů Domino Web Access (přistupujících přes web).

Lotus Domino 7 přináší administrátorům novinku - server mohou spravovat z Linuxové stanice pomocí webového administračního klienta, kterého lze nyní spustit i v Mozille. A k poště, kalendáři či úkolům lze nyní pomocí Domino Web Access (dříve iNotes) přistupovat i z Firefoxu. A pozor, v době psaní tohoto článku byla čerstvě uvolněna verze Lotus Notes 7.0.1 pro Linux.


Výhled do budoucna

Poslední verzí Lotus Notes a Lotus Domino je 7.0.1. Verze 7.0.2 je ve fázi beta testování a bude dokončena v druhé polovině roku 2006. Přestože podle číslování se jedná o "setinkovou" verzi, dočkáme se v ní řady překvapivých vylepšení.

Klienta Lotus Notes budete moci nainstalovat na přenosný flash disk či USB harddisk. S takto upravenou mobilní instalací klienta půjde pracovat z kteréhokoliv PC, všechna nastavení si ponesete s sebou. Pomocí balíčku IBM Lotus Notes Access for SAP Solutions budete moci propojit běžné notesové aplikace (pošta, seznam adres, kalendář) se systémem SAP. A to zdarma. Kontakty ze SAPu si stáhnete do osobního seznamu adres v Lotus Notes. Při zadávání schůzky či plánování dovolené v kalendáři Notes se tato může sama zapsat do příslušné databáze v SAPu (billing). Z klientu Lotus Notes můžete plánovat a prohlížet reporty ze SAPu. Celkem se jedná o sedm funkcí, z nichž pět si už můžete vyzkoušet nyní, s klientem 7.0.1. Stačí si jenom stáhnout příslušný balíček z webu IBM.

V připravované verzi 7.0.2 se také objeví nová šablona, připravená pro tvorbu uživatelských weblogů. Vývojáři budou moci publikovat pohled nebo složku jako RSS feed. Počítá se také s tím, že klient Lotus Notes 7.0.2 by měl být uveden i pro Mac OS X 10.4.

Ve Smart Upgrade přibude funkce Run As Admin, díky které bude možno automaticky instalovat nové verze Lotus Notes na stanice uživatelů, i když nebudou přihlášeni do MS Windows s administračními právy.


Verzí 7.0.x ale vývoj nekončí. Už na příští rok se připravuje uvedení nové hlavní verze, prozatím s kódovým označením Hannover. Celá bude postavena na otevřené platformě Eclipse a kromě zlepšeného uživatelského rozhraní přinese nové možnosti v tvorbě aplikací. Pomocí kompozitních aplikací a procesů pro práci s aktivitami umožní uživatelům rychlý přístup k těm dokumentům, které právě potřebují, k dokumentům, které mají přímou souvislost s právě prováděnou operací.

Různorodé druhy informací (e-mail, dokument, kalendářová položka, soubor, Sametime rozhovor, záznam webové konference apod.) půjde sdružovat do tzv. aktivit a ty sdílet se svými kolegy a spolupracovníky, přistupovat k nim z různých míst.


Shrnutí

Jedná se o moderní, bezpečný nástroj pro elektronickou komunikaci a spolupráci. Veškeré e-maily, kalendář, úkoly, kontakty, knihovny dokumentů a další aplikace jsou integrovány do jednoho prostředí. Lotus Domino společně s Lotus Notes zajistí v každé firmě bezpečné prostředí pro sdílení informací s kolegy, se zákazníky, partnery a dodavateli. Lotus Domino není jen poštovní systém - lze jej snadno rozšiřovat o účelové funkce a aplikace vhodné pro každou společnost.

Předchozí: SOA: The Movie?
Následující: Notes 7.0.2 na USB